IKT-Norge Podcast

2022-05-13T09:45:32+00:00

I en garasje på Kolbotn bygde de teknologien som binder revisjon, sporing og transparens i verdikjeder sammen